Przedsiębiorcy Przedsiębiorcom – wsparcie online | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Północna Izba Gospodarcza Koszalin w związku z pandemią koronawirusa i ograniczeniami związanych z kwarantanną, otwiera możliwość spotkań dla przedsiębiorców na komunikatorze online.

Naszym zamierzeniem jest, aby przedsiębiorcy mogli rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami. Chcemy stworzyć platformę do wymiany spostrzeżeń i głosów. W czasie dyskusji postaramy się pomóc przedsiębiorcom w kwestiach związanych ze zmianami i prowadzeniem działalności.

Naszym zamierzeniem jest, aby przedsiębiorcy mogli ze sobą rozmawiać i wymieniać się wiedzą, a także wzajemnie wspierać. Na pierwszym meetingu w najbliższy Piątek 27.03.br. o godzinie 12.00 ustalimy priorytety dla przedsiębiorców do omówienia i działania, oraz zaproponujemy tematy dodatkowych spotkań.

Będziemy mogli spotykać się codzienne o godzinie 12.00 lub według zaplanowanego harmonogramu na multimedialnej platformie Jitsi pod linkiem jitsi.dogadamycie.pl/PIGKOSZALINzaprasza

Pierwsze połączenie jest bardzo proste, wystarczy posiadać laptop z kamerą i mikrofonem lub słuchawki z podłączeniem do komputera, opcjonalnie web-kamerę. Kliknąć link i wyrazić zgodę na dostęp witryny do mikrofonu.

Zapraszamy do zgłaszania zainteresowania mailowo na koszalin@izba.info i śledzenia naszych mediów społecznościowych gdzie na bieżąco będziemy przesyłać informacje.

Do zobaczenia!