Prośba o wsparcie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Dodatkowo przypominamy o możliwości odpisu darowizny od podatku dochodowego.

Numer konta do wpłat:

BOŚ S.A. o/Koszalin 35154010432001810131300001