Pracownia Inżynierska „PI” mgr inż. Piotr Iwat | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

 

Pracownia inżynierska „PI” świadczy usługi w zakresie:

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Inwentaryzacje budowlane
 • Zgłoszenia robót budowlanych
 • Prowadzenie spraw w zakresie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych
 • Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Audyty energetyczne
 • Projektowane charakterystyki energetyczne
 • Legalizacja samowoli budowlanych
 • Opinie techniczne
 • Sprawowanie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru
 • Adaptacje projektów typowych

 

Pracownia Inżynierska „PI” mgr inż. Piotr Iwat

tel. +48 693-353-039

e-mail: piotriwat@wp.pl

www.pi.koszalin.pl