Politechnika – zapytania ofertowe i przetargi listopad 2019 | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

1) zapytania ofertowe na:

– dostawę optycznego systemu pomiaru kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej – Goniometr:

http://bip.tu.koszalin.pl/26706/26706/art28499.html

– sukcesywną dostawę artykułów higienicznych i gospodarczych:

http://bip.tu.koszalin.pl/26706/26706/art28509.html

2) postępowania przetargowe na:

– dostawę Drukarki 3D do wytwarzania części z proszków metalicznych:

http://bip.tu.koszalin.pl/13091,13620/13620/art20857.html

– dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Koszalińskiej:

http://bip.tu.koszalin.pl/13091,13620/13620/art20847.html

Pozdrawiam,


Adam Brzycki
Kierownik Działu Zamówień

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
tel. 94-34-78-650/682
fax 94-34-78-649