Oferty pracy dla emerytów | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie  zachęca do możliwości składania ofert pracy, przeznaczonych do aktywizacji zawodowej osób w wieku emerytalnym. Poniżej znajdą Państwo 2 instrukcje ułatwiające złożenie tego typu zgłoszeń zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.

Do pobrania:

Skladanie ofert pracy – formularz elektroniczny

Składanie ofert pracy -formularz tradycyjny

Formularz elektroniczny

Formularz tradycyjny

Kontakt

Anna Kowalczyk
Pośrednik Pracy (doradca klienta)
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
tel.: 94 34 55 712
e-mail: eures@pup.koszalin.pl