O konkursie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Snzanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy!

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie organizuje IV edycję Konkurs Pracodawca Roku Pomorza. Bezpłatny udział w konkursie mogą wziąć udział wszystkie firmy
 z terenu Pomorza.

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Zmiany jakie nastały w gospodarce spowodowane pandemią COVID 19 przez ostatnich kilka miesięcy ukazują różnice w zarządzaniu firmami, zaangażowaniem na rzecz pracowników oraz wsparciem lokalnych działań.

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie wraz z partnerami i sponsorami chciałaby docenić starania najlepszych firm w naszym Regionie i ukoronować statuetką Pracodawca Roku Pomorza. Celem konkursu jest promowanie Pomorza jako Regionu oferującego miejsca pracy w konkretnych przedsiębiorstwach, gwarantującym pracownikom sukces zawodowy, rozwój kariery i przede wszystkim bezpieczeństwo.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy działający na terenie Pomorza, bez względu na to czy są członkami Północnej Izby Gospodarczej czy też nie będący.

Ze względu na różnorodność i skalę problemów, związanych z dziedziną zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach, pracodawcy będą oceniani w sześciu kategoriach:

Kategorie związane z wielkością zatrudnienia

I kategoria – mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób)
II kategoria – przedsiębiorstwa małe (do 50 osób)
III kategoria – przedsiębiorstwa średnie (do 250 osób)
IV kategoria – przedsiębiorstwa duże (powyżej 250 osób)

 

Kategorie jakościowe

V kategoria – społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko w którym działa.
VI kategoria – Menager Roku 2020

Potwierdzenie uczestnictwa firmy powinny dokonać do 9 października 2020 roku wraz z wypełnioną i przesłaną ankietą. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Laury naszego plebiscytu są doskonałą wskazówką dla osób poszukujących pracy. Tytuł „Pracodawcy Roku Pomorza” jest gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla pracowników szukających stałego zatrudnienia na godnych warunkach, podnosi rangę przedsiębiorstwa na rynku pracy i jest magnesem silnie przyciągającym najlepsze kadry.

Ponadto, chcemy docenić firmy, które w swojej codziennej pracy kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczególnie zależy nam aby firmy godne naśladowania wyszły z cienia i budowały markę gospodarczą naszego Regionu.

Ukoronowaniem plebiscytu będzie Gala Przedsiębiorców w dniu 17 października 2020 w Koszalinie podczas której, nastąpi wręczenie statuetek „Pracodawca Roku Pomorza 2020” najlepszym pracodawcom w Regionie. Oczy pomorskiego biznesu skierowane będą w stronę zwycięzców, a swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Dominika Wiśniewska z Biura Izby na adres e-mail: dw@izba.info. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Dominiką z Biura PIG w Koszalinie pod nr telefonu tel. kom. 733-837-300.

 

                                                 Z poważaniem

                             Roman Biłas
Prezes Północnej Izby Gospodarczej
w Koszalinie