Szanowni Państwo, 

Pomorski rynek pracy w ostatnich latach silnie ewoluował, na co wpływ miały lokalne inwestycje zagraniczne, ujemna demografia, a także odpływ specjalistów za granicę i do innych ośrodków miejskich. W regionie zaczęło brakować nie tylko specjalistów i rzemieślników, ale również pracowników biurowych, produkcyjnych i fizycznych. W rezultacie, zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza rekrutacja, utrzymanie i rozwój kadr, stały się dziś głównymi bolączkami pracodawców, którzy coraz mocniej konkurują ze sobą walcząc o wartościowych pracowników.

Szukając rozwiązania dla tych problemów Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie wraz z partnerami podjęła działania zaradcze w formie organizowanego po raz kolejny konkursu na Pracodawcę Roku. Celem konkursu jest promowanie Pomorza jako regionu oferującego miejsca pracy w konkretnych przedsiębiorstwach, gwarantującym pracownikom sukces zawodowy i rozwój kariery.

Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?

Laury naszego plebiscytu są doskonałą wskazówką dla osób poszukujących pracy. Tytuł „Pracodawcy Roku” jest gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla szukających stałego zatrudnienia na godnych warunkach, podnosi rangę przedsiębiorstwa na rynku pracy i jest magnesem silnie przyciągającym najlepsze kadry.

Ponadto, chcemy docenić firmy, które w swojej codziennej pracy kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczególnie zależy nam by firmy godne naśladowania wyszły z cienia i budowały markę gospodarczą naszego regionu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 15 września 2019 roku.

Materiały do pobrania:

Formularz-zgłoszeniowy-Konkurs-Pracodawca-Roku-Pomorza-2019

Regulamin Pracodawca Roku Pomorza 2019 przyjęty na Radzie oddziału 13.06.19

Do konkursu może przystąpić każdy pracodawca, który:

 • samodzielnie zgłosi chęć udziału w konkursie;
 • zostanie zgłoszony przez członka Kapituły Konkursu;
 • zostanie zgłoszony przez członka Północnej Izby Gospodarczej;
 • zostanie zgłoszony przez przedstawiciela firmy, z którą współpracuje;
 • zostanie zgłoszony przez przedstawiciela samorządu z terenu województwa zachodniopomorskiego bądź pomorskiego;

Zgłoszenia firm, które Państwo chcą wyróżnić, prosimy wysyłać mailem na adres koszalin@izba.info
W treści maila prosimy o podanie nazwy firmy oraz telefonu kontaktowego do przedstawiciela nominowanej firmy.

Ze względu na różnorodność i skalę problemów, związanych z dziedziną zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach:

Kategorie związane z wielkością zatrudnienia

 • I kategoria – mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób)
 • II kategoria – przedsiębiorstwa małe (do 50 osób)
 • III kategoria – przedsiębiorstwa średnie (do 250 osób)
 • IV kategoria przedsiębiorstwa duże (powyżej 250 osób)

Kategorie jakościowe

 • V kategoria – społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko w którym działa,
 • VI kategoria – Menager Roku 2019

Gala

Ukoronowaniem plebiscytu będzie Gala Przedsiębiorców w dniu 5 października 2019 w Koszalinie podczas której, nastąpi wręczenie statuetek „Pracodawca Roku Pomorza 2019” najlepszym pracodawcom w regionie. Oczy pomorskiego biznesu skierowane będą w stronę zwycięzców, a swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Dominika Wiśniewska z Biura Izby na adres e-mail: dw@izba.info. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Dominiką pod nr telefonu 94-341-10-83 lub  tel. kom. 733-837-300.

 

                                                 Z poważaniem

                             Roman Biłas
Prezes Północnej Izby Gospodarczej
w Koszalinie

List przewodni Konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2019 – do pobrania