O Izbie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

O Izbie

Północna Izba Gospodarcza to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 firm. Od początku istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, funkcjonującymi na terenie Polski oraz Europy. Dynamiczny rozwój i pozyskiwanie nowych członków usytuowało Izbę na pozycji największej izby gospodarczej w Polsce. Obecnie skupia blisko 1500 firm.

Systematycznie powiększa również terytorialny zasięg swoich działań. Oddziały Północnej Izby Gospodarczej znajdują się już w pięciu miastach: Świnoujściu, Koszalinie, Wałczu, Myśliborzu i Choszcznie.

Celem codziennych starań pracowników Północnej Izby Gospodarczej jest tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw członków oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.

Co roku Izba przygotowuje dla zrzeszonych firm bogatą ofertę bezpłatnych i dofinansowanych szkoleń, konsultacji, wyjazdów turystycznych i biznesowych, cyklicznych imprez towarzyskich i integracyjnych. Wdraża również liczne projekty unijne wpływające na rozwój gospodarczy całego regionu.

Północna Izba Gospodarcza ma realny wpływ na sytuację przedsiębiorców nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w całej Polsce. Jej reprezentanci często występują w rolach ekspertów doradzających władzom i instytucjom otoczenia biznesu. Potrafią też wziąć sprawy w swoje ręce, powołując branżowe komisje i klastry walczą z krzywdzącymi przedsiębiorców regulacjami prawnymi.

Organy statutowe Północnej Izby Gospodarczej na okres kadencji lata 2016-2020

Prezydium:

Hanna Mojsiuk – Prezes

Jarosław Tarczyński– Wiceprezes

Mirosław Sobczyk – Wiceprezes

Michał Wojtas – Skarbnik

Magdalena Gajdamowicz  – Sekretarz

Rada Izby:

Roman Biłas

Magdalena Gajdamowicz

Renata Gryczka

Marcin Jarczyński

Anna Łagodzicz-Pilarska

Hanna Mojsiuk

Przemysław Olewnik

Krzysztof Osiński

Aneta Szreder-Piernicka

Jerzy Sawicki

Mirosław Sobczyk

Daniel Suchar

Jarosław Tarczyński

Piotr Tomaszewicz

Michał Wojtas

Komisja Rewizyjna:

Sergiusz Orlicki

Urszula Jeger

Salitra Krzysztof

Marek Stawarczyk

Teresa Żurowska

Sąd Koleżeński:

Włodzimierz Abkowicz

Dorota Gadomska

Ewa Karpisz

Katarzyna Kasprzak

Michał Skwira

Adam Szałek

Wojciech Teszner

Natalia Witkowska