O Izbie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

O Izbie

Północna Izba Gospodarcza to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 firm. Od początku istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, funkcjonującymi na terenie Polski oraz Europy. Dynamiczny rozwój i pozyskiwanie nowych członków usytuowało Izbę na pozycji największej izby gospodarczej w Polsce. Obecnie skupia blisko 1500 firm.

Systematycznie powiększa również terytorialny zasięg swoich działań. Oddziały Północnej Izby Gospodarczej znajdują się już w pięciu miastach: Świnoujściu, Koszalinie, Wałczu, Myśliborzu i Choszcznie.

Celem codziennych starań pracowników Północnej Izby Gospodarczej jest tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw członków oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.

Co roku Izba przygotowuje dla zrzeszonych firm bogatą ofertę bezpłatnych i dofinansowanych szkoleń, konsultacji, wyjazdów turystycznych i biznesowych, cyklicznych imprez towarzyskich i integracyjnych. Wdraża również liczne projekty unijne wpływające na rozwój gospodarczy całego regionu.

Północna Izba Gospodarcza ma realny wpływ na sytuację przedsiębiorców nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w całej Polsce. Jej reprezentanci często występują w rolach ekspertów doradzających władzom i instytucjom otoczenia biznesu. Potrafią też wziąć sprawy w swoje ręce, powołując branżowe komisje i klastry walczą z krzywdzącymi przedsiębiorców regulacjami prawnymi.

Organy statutowe Północnej Izby Gospodarczej na okres kadencji lata 2016-2020

Prezydium:

 • Więcaszek Dariusz – Prezes
 • Martuś Andrzej – Wiceprezes
 • Ciuruś Wojciech – Wiceprezes
 • Miller Aneta – Skarbnik
 • Borowy Maciej – Sekretarz

Rada Izby:

 • Dariusz Wiecaszek
 • Wojciech Ciuruś
 • Andrzej Lebdowicz
 • Krzysztof Bobryk
 • Bożena Licht
 • Aneta Miller
 • Maciej Borowy
 • Renata Gryczka
 • Piotr Tomaszewicz
 • Mirosław Sobczyk
 • Andrzej Martuś
 • Roman Biłas
 • Hanna Mojsiuk
 • Aneta Szreder
 • Jarosław Tarczyński

Komisja Rewizyjna:

 • Karolak Barbara
 • Mroziński Ryszard
 • Norsesowicz Beata
 • Salitra Krzysztof
 • Zasadziński Jan

Sąd Koleżeński:

 • Abkowicz Włodzimierz
 • Gadomska Dorota
 • Łagodzicz-Pilarska Anna
 • Siergiej Anna
 • Szałek Adam
 • Tabor Tadeusz
 • Teszner Wojciech
 • Trochimczuk Arsen