Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia – wstrzymany | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym wejściem w życie „ustawy o tarczy antykryzysowej” i finansowaniu z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcia pracodawców w utrzymaniu istniejących miejsc pracy, od dnia 26.03.2020 r. do odwołania wstrzymuje się nabór wniosków na aktywne formy wsparcia oraz aktywizacji bezrobotnych.

Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone do dnia 25.03.2020 r. zostaną rozpatrzone, o czym urząd powiadomi na piśmie, natomiast do odwołania zostanie wstrzymana ich realizacja.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Informacji Działu Rynku Pracy lub u poszczególnych pracowników merytorycznych, zgodnie z wykazem zamieszczonym w zakładce Aktualności z dnia 12.03.2020 r. na stronie koszalin.praca.gov.pl

Z poważaniem

Anna Kowalczyk
Pośrednik pracy (doradca klienta)
PUP Koszalin