Zmiany w RODO – warsztaty dla przedsiębiorców | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie