Zmiany w RODO – praktyczne spotkanie dla przedsiębiorców | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie