Zatrudnienie jako szansa na readaptację społeczną w kontekście pomocy skazanym w wychodzeniu z zadłużenia – konferencja | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie