Zarządzanie czasem „Organizacja pracy w firmie” – warsztaty | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie