Zamknięcie Morza Bałtyckiego do 2026 r.- spotkanie branży rybołówstwa | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie