Umiejętność delegowania zadań i rozliczania z ich wykonania – warsztaty | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie