Superwizje Menadżerskie – warsztaty – II termin | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie