Spotkanie Klubu Kobiet – Kreatywne warsztaty u Nell | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie