Spotkanie informacyjne – zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i o podatku dochodowym od osób fizycznych | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie