Roztańczmy Koszalin – Bicie Rekordu Polski oraz Grand Prix | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie