RODO – drugie urodziny – najczęściej popełniane błędy, pierwsze kary finansowe, praktyczne wskazówki | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie